Strategiczne obszary działalności Wschodniego Klastra ICT:

Ściśle współpracujemy z organizacjami odnawialnych źródeł energii – organizacjami przemysłowymi,
organizacjami naukowymi, organizacjami non-profit etc.

Koordynatorem klastra jest Wschodnia Agencja Rozwoju Sp. z o.o.


edukacja ICT, edukacja wyższa

współpraca z władzą lokalną

komunikacja i media 3D

Energia i odnawialne źródła energii - SmartGrid

Cele Wschodniego Klastra ICT:

Integracja i rozwój środowiska przedsiębiorców
(szczególnie MSP) branży informatycznej, telekomunikacyjnej i mediów elektronicznych Lubelszczyzny,
Współpraca przedsiębiorstw, szkół i jednostek naukowych
w zakresie działalności B+R oraz innowacyjności,
Współpraca samorządów lokalnych,
przedsiębiorstw, szkół, instytucji naukowych, otoczenia biznesowego oraz organizacji pożytku publicznego dla zrównoważonego rozwoju lokalnego,
Rozwój współpracy przedsiębiorstw, instytucji naukowych okołobiznesowych
Lubelszczyzny, województw przyległych i województw nadgranicznych Ukrainy i Białorusi, podejmowanie działań promocyjnych w celu wykreowania Lubelszczyzny i województw przyległych jako atrakcyjnego miejsca dla inwestorów zewnętrznych,
Promocja działań klastrowych
jako sposobu na rozwój społeczno-gospodarczy regionu.

Skład Prezydium Wschodniego Klastra ICT:

Aktualna lista członków

Obecnie członkami Klastra są: mikro-, małe- i średnie przedsiębiorstwa, Instytucje Otoczenia Biznesu , jednostki naukowe.

1-0
 • 2B Net Sp. z o.o.
 • 3W-STUDIO
A-C
 • ARKOM
 • ASC GLOBAL S.C.
 • ATTR
 • Avant
 • Alfa Beta Andrzej Bobyk
 • AGENT - SERVICE
 • Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
 • ADESCO Sp. z o.o.
 • Biuro Projektów Kolejowych S.A.
 • Billennium Sp. z o.o.
 • Britenet Sp.zo.o.
 • Benfi Media
 • Bitstream sp. z o.o.
 • CData
 • COBI SA
 • Clean Concept Sp. z o.o.
 • COMMCORD Sp. z o.o.
 • Combit Sp. z o.o.
 • Centrum Informatyki "ZETO" S.A.
 • Centrum Usług Markeitngowo-Szkoleniowych Iknow.pl Michał Czelej
 • Centrum Finansowo-Inwestycyjne "PARTNER" - Marek Ciastoch
 • CC Sp. z o.o.
 • Chełmska Izba Gospodarcza Sp. z o.o.
D-H
 • DIRECT PRESS Sp. z o.o.
 • DataSoft S.C.
 • DTS System
 • Dziedzik
 • Enologis Sp. z o.o.
 • eo Networks S.A.
 • ENTERPOL Krzysztof Król, Paweł Latosiewicz, Bartosz Wojciechowski
 • E-STUDIO SOFTWARE
 • EWIZJA
 • eLeader Sp. z o.o.
 • EUROTATARY TOURIST i CONSULTING –O/ Puławy
 • e-media s.c.
 • eLeader Sp. z o.o
 • Fundacja Wschodni Instytut Rozwoju
 • Futuro Exito
 • greIT
 • Gres Serwis Janusz Barański
 • Gis Expert Sp. z o.o.
 • Gemini - Jacek Guz
 • HOPER SOFTWARE
I-M
 • INFO-TV-FM Sp. z o.o.
 • ICN Centrum Kompetencji
 • Industi Sp. z o.o.
 • Innov-Media Sp. z o.o.
 • Intertrading Systems Technology
 • ICN Centrum Kompetencji
 • ICom
 • Intelligent Technologies S.A.
 • IDEA-Ekotechnologie
 • Instytut Badań Systemowych PAN
 • Instytut OZE Sp. z o.o.
 • Infinite Sp. z o.o.
 • Instytut Badan Rynku Konsumpcji i Koniunktur
 • Komputer 3000 Grzegorz Laszuk
 • Karo-Studio s.c.
 • LUBGIP Sp. z o.o.
 • "LubMAN UMCS" Sp.z o.o.
 • Lubelski Park Naukowo-Technologiczny
 • MJPR Sp. z o.o.
 • Mint Media
 • mlife
 • Mirosław Duda
 • Multimedia- Center
 • MS Consulting Group s.c.
 • Mikrobit Sp. z o.o.
N-R
 • NUTY - SYSTEM
 • Netrix Group
 • Net Art.
 • NPLAY Sp. z o.o.
 • OLSOFT
 • ProActa Sp. J.
 • POLLUB-Invest Sp. z o.o.
 • Puławski Park Naukowo-Technologiczny
 • Politechnika Lubelska
 • Promoship Setlak Sp.J.
 • Politechnika Częstochowska - Wydział Elektryczny
 • P.W. Structum Sp. z o.o.
 • PC GROM s.c.
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu
 • PPHU "APIS"
 • PEKA CONSULTING
 • RedPapaya Agencja Interaktywna
 • RESET mikro
S-Z
 • SOLET Sp. z o.o.
 • SEGON Sp. j.
 • Select Sp. z o.o.
 • Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej "TRIADA"
 • Studio 66
 • Sonet3
 • SOFTWARE CAMP SP. Z O.O.
 • Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych
 • Syntea
 • Transition Technologies S.A.
 • Taskio Sp. z o.o.
 • Telewizja Kablowa Świdnik sp. z o.o.
 • Telewizja Kablowa sp. z o.o.
 • Telewizja Kablowa Krasnystaw sp. z o.o.
 • TrzaskaczGroup
 • Ultrano.pl Sp. z o.o.
 • UMCS
 • UNISON Systemy Informatyczne Sp. z o.o.
 • Unikkon Integral Sp. z .o.o
 • UniZETO S.A.
 • Usługi Telekmunikacyjne i Projektowe TELMA Sp.j.
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Virtual Telecom S.J.
 • WEBCHILI Sp. z o.o.
 • WTL Sp.j.
 • Wschodnia Agencja Rozwoju Sp. z o.o.

Pryncypia Wschodniego Klastra ICT, to:

Lojalność wobec siebie członków WK ICT
Mocniejsze powiązanie przedsiębiorców z nauką  (uczelniami wyższymi)
Zaufanie
Współpraca
Aktywność członków
Duża liczba członków WK ICT
Zapoznanie Jednostek Samorządu Terytorialnego Lubelszczyzny z działalnością Klastra
Konkurencja
Wyznaczenie koordynatora Klastra
Popularyzacja i promocja
Otwartość
Rozwijanie sfery innowacyjności ICT
Wymiana doświadczeń
Przepływ informacji
Poszukiwanie nowych źródeł finansowania działalności Klastra
Aktywność w kontaktach z władzami samorządowymi
Aktywność działania i zaangażowanie
Zdrowa konkurencja

Wschodni klaster ICT

Dnia 1.06.2007r. w Lublinie z inicjatywy podmiotów znajdujących się na terenie województwa lubelskiego mających na uwadze potrzebę wzmocnienia potencjału konkurencyjnego, innowacyjności i współpracy przedsiębiorstw, instytucji naukowych, samorządów lokalnych i otoczenia biznesu postanowiono utworzyć Wschodni Klaster Informacyjnych i Telekomunikacyjnych Technologii (ICT). Podczas zebrania członków założycieli, w którym uczestniczyło 12 firm i instytucji wybrano Prezydium Klastra. Koordynatorem działań klastra zostało wówczas Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej „TRIADA” z siedzibą w Chełmie. Obecnym koordynatorem działań klastra jest Wschodnia Agencja Rozwoju Sp. z o.o. z siedziba w Lublinie.

DANE KONTAKTOWE

Robert Szlęzak – Prezes
robert@szlezak.pl
Biuro klastra:
Lublin, ul. Wschodnia 6 lok.1, 20-015 Lublin
info@klaster-ict.pl